Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

01/02/2020

Decret llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

BOIB núm. 14, d’1 de febrer de 2020

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit) (RGE núm. 2160/20) BOIB núm. 23, de 22 de febrer de 2020