Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/10/2019

Decret llei 2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l’economia de les Illes Balears

AJUTS I SUBVENCIONS

BOIB núm. 136, de 5 d’octubre de 2019

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l’economia de les Illes Balears (RGE núm. 6540/19) BOIB núm. 147, de 29 d’octubre de 2019