Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/05/2017

Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres

TRANSPORTS

Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres BOIB núm. 65 de 2017

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres BOIB núm. 79 de 2017

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei de les Illes Balears 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres BOIB núm. 119 de 2017

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei de les Illes Balears 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres BOIB núm. 36 de 2018