Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/12/2020

Decret llei 15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal•liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 15/2020, de 21 de desembre, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 18053/20) BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2021