Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/12/2020

Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa

SALUT / TURISME / HISENDA I PRESSUPOSTS / SERVEIS SOCIALS / AGRICULTURA I RAMADERIA/ ECONOMIA I EMPRESA

BOIB núm. 206, de 10 de desembre de 2020

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa (RGE núm. 17828/20) BOIB núm. 215, de 29 de desembre de 2020