Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

24/11/2020

Decret llei 13/2020, de 23 de novembre de 2020, pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d’ús general

TRANSPORTS / CONTRACTACIÓ

BOIB núm. 199, de 24 de novembre de 2020

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 13/2020, de 23 de novembre, pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 a l’àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d’ús general (RGE núm. 16400/20) BOIB núm. 207, de 12 de desembre de 2020