Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

08/02/2022

Decret llei 1/2022 de 7 de febrer pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d’ús general durant l’any 2021

TRANSPORTS \ CONTRACTACIÓ

BOIB núm. 20, de 8 de febrer de 2022

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 1/2022, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d’ús general durant l’any 2021 (RGE núm. 1277/22) BOIB núm. 39, de 19 de març de 2022