Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/06/2020

Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

SERVEIS SOCIALS

BOIB ext. núm. 109, de 16 de juny de 2020

Afectat per:

Correcció de l'errata advertida en la publicació de la versió catalana Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (RGE núm. 9697/20) BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020