Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/09/1990

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears

DRET CIVIL

BOCAIB núm. 120 de 1990

Afectat per:

TC, providencia de 5 diciembre 1990 

Correcció d'errors advertits en el Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears, publicat en el BOCAIB núm. 120, de 2 d'octubre de 1990 BOCAIB núm. 36 de 1991

TC (Pleno), auto núm. 434/1990 de 11 diciembre 

TC (Pleno), auto núm. 89/1991 de 12 marzo 

TC (Pleno), sentencia núm. 156/1993 de 6 mayo 

Llei 7/1993, de 20 d'octubre,  de reforma de l'article 2n del títol preliminar del Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la compilació del Dret Civil de les Illes Balears BOCAIB núm. 140 de 1993 

Llei 3/2009, de 27 d'abril, de modificació de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, sobre causes d'indignitat successòria i desheretament BOIB núm. 66 de 2009

Llei 7/2017, de 3 d'agost, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears BOIB núm. 096 de 2017

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document