Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/12/2012

Decret 99/2012, de 7 de desembre, pel qual es crea el Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears subjectes a control oficial

AGRICULTURA I RAMADERIA \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 99/2012, de 7 de desembre, pel qual es crea el Registre d’Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears subjectes a control oficial BOIB núm. 183 de 2012

Afectat per:

 

Resolució del director general de Salut Pública i Consum per la qual es modifiquen els annexos inclosos en el Decret 99/2012, de 7 de desembre, pel qual es crea el Registre d'Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears subjectes a control oficial BOIB núm. 156 de 2014

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document