Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/11/2012

Decret 96/2012, de 30 de novembre, de modificació del Decret 58/2012, de 13 de juliol, pel qual es regula la concessió d'una subvenció directa a l'Associació Creu Roja Espanyola Illes Balears per desenvolupar el projecte "Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona (Metabús)"

SALUT \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 96/2012, de 30 de novembre, de modificació del Decret 58/2012, de 13 de juliol, pel qual es regula la concessió d’una subvenció directa a l’Associació Creu Roja Espanyola Illes Balears per desenvolupar el projecte “Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona (Metabús)” BOIB núm. 179 de 2012