Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/07/1994

Decret 96/1994, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques

OBRES PÚBLIQUES

Decret 96/1994, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques BOCAIB núm. 115 de 1994

Afectat per:

Correcció d'errors del Decret 96/1994, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques BOCAIB núm. 130 de 1994

Correcció d'errors advertits en el Decret 96/1994, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques BOCAIB núm. 149 de 1996

Ordre per la qual se modifiquen determinats articles de l'ordre del Conseller de Foment per la qual se regulen els requisits i el procediment a seguir en la concessió de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda BOCAIB núm. 155 de 1999

Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques BOIB núm. 036 de 2003