Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/11/2012

Decret 95/2012, de 30 de novembre, de modificació del Decret 59/2012, de 13 de juliol, pel qual es regula la concessió de dues subvencions directes a l'entitat Metges del Món de les Illes Balears per al desenvolupament, respectivament, dels projectes "Programa d'atenció a persones en situació de prostitució - SAYDE (Salud y Derechos) 2012" i "Programa de reducció de danys per a persones usuàries de drogues en risc o en situació d'exclusió social (INRED 2012)"

SALUT \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 95/2012, de 30 de novembre, de modificació del Decret 59/2012, de 13 de juliol, pel qual es regula la concessió de dues subvencions directes a l’entitat Metges del Món de les Illes Balears per al desenvolupament, respectivament, dels projectes “Programa d’atenció a persones en situació de prostitució – SAYDE (Salud y Derechos) 2012” i “Programa de reducció de danys per a persones usuàries de drogues en risc o en situació d’exclusió social (INRED 2012)” BOIB núm. 179 de 2012