Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/11/2012

Decret 94/2012, de 23 de novembre, pel qual es regula la concessió d'una subvenció a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per a la correcció de línies elèctriques que afecten l'avifauna protegida a les Illes Balears

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 94/2012, de 23 de novembre, pel qual es regula la concessió d’una subvenció a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per a la correcció de línies elèctriques que afecten l’avifauna protegida a les Illes Balears BOIB núm. 177 de 2012