Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/11/2012

Decret 93/2012, de 23 de novembre, pel qual es regula la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC), per tal de finançar les despeses derivades del programa de rehabilitació psicosocial i d'inserció sociolaboral de persones recluses amb malaltia mental entre el dia 1 de gener i el dia 31 d'octubre de 2012

SERVEIS SOCIALS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 93/2012, de 23 de novembre, pel qual es regula la concessió d’una subvenció a favor de l’entitat Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC), per tal de finançar les despeses derivades del programa de rehabilitació psicosocial i d’inserció sociolaboral de persones recluses amb malaltia mental entre el dia 1 de gener i el dia 31 d’octubre de 2012 BOIB núm. 176 de 2012