Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

19/10/1989

Decret 92/1989, de 19 d'octubre, de regulació d'òrgans rectors de les caixes d'estalvis amb domicili social a les Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ECONOMIA I EMPRESA

Decret 92/1989, de 19 d'octubre, de regulació d'òrgans rectors de les caixes d'estalvis amb domicili social a les Balears BOCAIB núm. 137 de 1989

Afectat per:

Decret 49/1992, de 30 de juliol, de modificació de l'art. 19 del Decret 92/1989, de 19 d'octubre, de regulació d'òrgans rectors de las caixes d'estalvis amb domicili social a les Balears BOCAIB núm. 095 de 1992

Decret 76/1992, de 22 d'octubre, sobre òrgans rectors de les caixes d'estalvi amb domicili social a les Illes Balears BOCAIB núm. 134 de 1992

Decret 42/2003, de 2 de maig, pel qual es modifica el Decret 92/1989, de 19 d'octubre, de regulació d'òrgans rectors de les caixes d'estalvis amb domicili social a les Illes Balears, i es regula l'obra social de les caixes d'estalvis que operin a les Illes Balears BOIB núm. 062 de 2003

Decret 109/2011, de 18 de novembre, pel qual es modifiquen el Decret 92/1989, de 19 d'octubre, de regulació d'òrgans rectors de les caixes d'estalvis amb domicili social a les Balears, i el Decret 43/1986, de 15 de maig, d'òrgans rectors i control de gestió de les caixes d'estalvis BOIB núm. 181 de 2011

Per a més informació podeu descarregar el següent document