Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

03/02/2012

Decret 9/2012, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Decret 92/2011, de 2 de setembre, pel qual es determina la composició del Consell d'Administració de la societat Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SAU (SITIBSA)

TERRITORI I URBANISME \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 9/2012, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Decret 92/2011, de 2 de setembre, pel qual es determina la composició del Consell d'Administració de la societat Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SAU (SITIBSA) BOIB núm. 029 de 2012

Afectat per:

Decret 27/2014, de 27 de juny, pel qual s'aproven els Estatuts de l'entitat pública empresarial Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears BOIB núm. 088 de 2014