Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

29/01/2010

Decret 9/2010, de 29 de gener, pel qual s'adapta el règim jurídic i econòmic del Consell Regulador de la Denominació Específica "Sobrassada de Mallorca" al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat

ECONOMIA I EMPRESA \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 9/2010, de 29 de gener, pel qual s'adapta el règim jurídic i econòmic del Consell Regulador de la Denominació Específica “Sobrassada de Mallorca” al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat BOIB núm. 020 de 2010