Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/02/2008

Decret 9/2008, d'11 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es publica el nomenament de personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 9/2008, d'11 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es publica el nomenament de personal eventual de la Presidència de les Illes Balears BOIB núm. 023 de 2008