Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/01/2005

Decret 9/2005, de 28 de gener, de modificació del Decret 30/2001, de 23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TREBALL

Decret 9/2005, de 28 de gener, de modificació del Decret 30/2001, de 23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei d’Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 017 de 2005

Afectat per:

Decret 37/2015, de 22 de maig, d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 077 de 2015