Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/01/2004

Decret 9/2004, de 23 de gener, de modificació de l'article 7, del Decret 103/1998, de 20 de novembre, pel qual es regulen les ajudes públiques a favor de les Comunitats Balears assentades fora de les Illes i les entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, modificat pel Decret 248/1999, de 26 de novembre i pel Decret 73/2001, de 25 de maig

COOPERACIÓ \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 9/2004, de 23 de gener, de modificació de l’article 7, del Decret 103/1998, de 20 de novembre, pel qual es regulen les ajudes públiques a favor de les Comunitats Balears assentades fora de les Illes i les entitats associatives per al foment de la participació ciutadana, modificat pel Decret 248/1999, de 26 de novembre i pel Decret 73/2001, de 25 de maig BOIB núm. 017 de 2004