Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/2002

Decret 9/2002, de 25 de gener, pel qual s'autoritza la Universitat de les Illes Balears a dur a terme contractacions de personal docent, adaptades al que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

FUNCIÓ PÚBLICA \ EDUCACIÓ

Decret 9/2002, de 25 de gener, pel qual s'autoritza la Universitat de les Illes Balears a dur a terme contractacions de personal docent, adaptades al que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats BOIB núm. 015 de 2002

Afectat per:

Decret 104/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears BOIB núm. 095 de 2002