Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/01/2001

Decret 9/2001, de 26 de gener, pel qual s'accepta la dimissió de la Sra. Joana Coloma Busquets Huguet, com a secretària general tècnica de la Conselleria de Medi Ambient

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 9/2001, de 26 de gener, pel qual s'accepta la dimissió de la Sra. Joana Coloma Busquets Huguet, com a secretària general tècnica de la Conselleria de Medi Ambient BOIB núm. 13 Ext. (500) de 2001