Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/01/1998

Decret 9/1998, de 23 de gener, pel qual s'aproven les mesures transitòries relatives al procediment d'expedició d'autoritzacions prèvies i d'obertura de construccions, obres i instal·lacions d'empreses i activitats turístiques

TURISME

Decret 9/1998, de 23 de gener, pel qual s'aproven les mesures transitòries relatives al procediment d'expedició d'autoritzacions prèvies i d'obertura de construccions, obres i instal·lacions d'empreses i activitats turístiques BOCAIB núm. 11 Ext. (500) de 1998 

Afectat per:

Llei 2/1999 de 24 de març, general turística de les Illes Balears BOCAIB núm. 041 de 1999