Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

29/01/1986

Decret 9/1986, de 29 de gener, pel qual es prorroguen els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 1985, fins a l'aprovació dels de 1986

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 9/1986, de 29 de gener, pel qual es prorroguen els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 1985, fins a l'aprovació dels de 1986 BOCAIB núm. 5 de 1986