Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

20/09/1990

Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOCAIB núm. 125 de 1990

Afectat per:

Decret 8/1991, de 7 de febrer, sobre aplicació de la revisió de les retribucions del personal al servei de la CAIB BOCAIB núm. 24 de 1991

Decret 9/1995, de 9 de febrer, pel qual es regula, amb caràcter d'urgència, la incorporació a nòmina del personal transferit des d'altres administracions BOCAIB núm. 23 de 1995

Decret 71/1999, d'11 de juny, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de l'Administració de la CAIB BOCAIB núm. 80 de 1999  

Decret 6/2001, de 26 de gener, pel qual s'incorpora a les retribucions dels empleats públics, el complement fixat al Decret 72/2000, de 14 d'abril, i es modifica l'article 3 del Decret 71/1999, d'11 de juny BOIB núm. 13 Ext. de 2001

Decret 103/2012, de 21 de desembre, de modificació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 192 de 2012

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document