Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

06/03/2015

Decret 8/2015, de 6 de març, de modificació del Decret 46/2012, d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el Programa d'Acreditació d'Hospitals Generals

SALUT \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 8/2015, de 6 de març, de modificació del Decret 46/2012, d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el Programa d'Acreditació d'Hospitals Generals BOIB núm. 033 de 2015