Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/02/2007

Decret 8/2007, de 16 de febrer, de modificació del Decret 15/2002, d'1 de febrer, de creació del Fòrum d'Educació Ambiental de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 8/2007, de 16 de febrer, de modificació del Decret 15/2002, d’1 de febrer, de creació del Fòrum d’Educació Ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 031 de 2007