Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/01/2000

Decret 8/2000, de 28 de gener, pel qual es modifica el Decret 57/1999, de 28 de maig, regulador d'un règim de subvenció per als residents a les Illes Balears que utilitzin el transport marítim regular en els desplaçaments interinsulars

TRANSPORTS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 8/2000, de 28 de gener, pel qual es modifica el Decret 57/1999, de 28 de maig, regulador d'un règim de subvenció per als residents a les Illes Balears que utilitzin el transport marítim regular en els desplaçaments interinsulars BOCAIB Núm. 017 de 2000

Afectat per:

Decret 43/2008, d'11 d'abril, regulador de la bonificació a les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per als residents a la comunitat autònoma de las Illes Balears BOIB Núm. 56 de 2008