Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/01/1994

Decret 8/1994, de 13 de gener, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de llavors i plantes de viver

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 8/1994, de 13 de gener, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de llavors i plantes de viver BOCAIB núm. 014 de 1994