Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/01/1984

Decret 8/1984, de dia 24 de gener, regulador del règim jurídic de l'atorgament, la modificació i l'extinció de les autoritzacions de Transport Público Discrecional de Mercaderies per Carretera, la competència de les quals correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

TRANSPORTS

Decret 8/1984, de dia 24 de gener, regulador del règim jurídic de l'atorgament, la modificació i l'extinció de les autoritzacions de Transport Público Discrecional de Mercaderies per Carretera, la competència de les quals correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 3 de 1984 

Afectat per:

Correcció d'errades BOCAIB núm. 7 de 1984

Decret 69/1988, de 7 de setembre, pel qual es regula l'atorgament, modificació i extinció d'autoritzacions de transport públic discrecional i privat complementari, a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 113 de 1988