Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

24/01/1984

Decret 8/1984, de dia 24 de gener, regulador del règim jurídic de l'atorgament, la modificació i l'extinció de les autoritzacions de Transport Público Discrecional de Mercaderies per Carretera, la competència de les quals correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

TRANSPORTS

Decret 8/1984, de dia 24 de gener, regulador del règim jurídic de l'atorgament, la modificació i l'extinció de les autoritzacions de Transport Público Discrecional de Mercaderies per Carretera, la competència de les quals correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 3 de 1984 

Afectat per:

Correcció d'errades BOCAIB núm. 7 de 1984

Decret 69/1988, de 7 de setembre, pel qual es regula l'atorgament, modificació i extinció d'autoritzacions de transport públic discrecional i privat complementari, a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 113 de 1988