Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/09/2004

Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català

LLENGUA

Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català BOIB núm. 132 de 2004

Afectat per:

Correcció d'errades observades en el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, publicat en el BOIB núm. 132, de 21 de setembre de 2004 BOIB núm. 144 de 2004


Decret 61/2008, de 16 de maig, pel qual es modifica el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de català BOIB núm. 72 de 2008

Decret 16/2011, de 25 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana BOIB núm. 37 de 2011