Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/04/2017

Decret 8/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 8/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicepresident, dels consellers i de les conselleres del Govern BOIB núm. 042 de 2017