Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

02/07/2008

Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears

EDUCACIÓ

BOIB núm. 092 ext., de 2 de juliol de 2008

Afectat per:

Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears BOIB núm. 097, de 19 de juliol de 2014