Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

24/03/2018

Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests consells insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística, i d’ampliació, adaptació i compleció de les funcions i els serveis en aquesta matèria traspassats al Consell Insular d’Eivissa pel Decret 45/2015, de 22 de maig

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES