Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

04/02/2011

Decret 7/2011, de 4 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 7/2011, de 4 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB Núm. 22 de 2011