Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/01/2005

Decret 7/2005, de 21 de gener, de cessament de titulars i suplents en representació de Unió General de Treballadors de les Illes Balears i nomenament dels titulars i suplents en representació de Unió General de Treballadors de les Illes Balears, del grup I

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 7/2005, de 21 de gener, de cessament de titulars i suplents en representació de Unió General de Treballadors de les Illes Balears i nomenament dels titulars i suplents en representació de Unió General de Treballadors de les Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000) BOIB Núm. 016 de 2005