Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/02/1999

Decret 7/1999, de 12 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista a l'article 7 de la Llei 15/1998, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1999, en la secció pressupostària 15

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 7/1999, de 12 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista a l'article 7 de la Llei 15/1998, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1999, en la secció pressupostària 15 BOCAIB núm. 024 de 1999