Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/01/1989

Decret 7/1989, de 26 de gener, d'execució dels programes de despesa de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 7/1989, de 26 de gener, d'execució dels programes de despesa de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori BOCAIB núm. 19 de 1989