Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/05/1997

Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT) BOCAIB núm. 070 de 1997

Afectat per:

Decret 183/1999, de 13 d'agost, de modificació del Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT) BOCAIB núm. 107 de 1999

Decret 206/1999, de 17 de setembre, de modificació del Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT) BOCAIB núm. 526 de 1999

Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 141 de 2000  

Decret 131/2003, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT) BOIB núm. 105 de 2003

Decret 83/2004, de 23 de setembre, de modificació del Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Natura BOIB núm. 135 de 2004 

Decret 115/2007, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) BOIB núm. 138 de 2007

Decret 11/2009, de 13 de febrer, de modificació de determinats articles del Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), del Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear (ENB), i del Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental BOIB núm. 026 de 2009

Decret 82/2011, de 22 de juliol, pel qual es modifiquen el Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT); el Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), i el Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear BOIB núm. 112 de 2011

Acord del Consell de Govern de dia 29 de juliol de 2011 de correcció d'errades advertides en les versions catalana i castellana del Decret 82/2011, de 22 de juliol, pel qual es modifiquen el Decret 69/1997, de 21 de maig, de creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT); el Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), i el Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, d'organització i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear BOIB núm. 115 de 2011

Decret 24/2013, de 24 de maig, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) BOIB núm. 074 de 2013