Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/06/1989

Decret 66/1989, de 22 de juny, de creació, composició i règim de funcionament de la Comissió de Personal de la C.A.I.B.

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 66/1989, de 22 de juny, de creació, composició i règim de funcionament de la Comissió de Personal de la C.A.I.B. BOCAIB núm. 81 de 1989

Afectat per:

Decret 27/1997, de  18 de febrer, pel qual es modifica la composició de la Comissió de Personal BOCAIB núm. 029 de 1997

Decret 79/2001, de 8 de juny, pel qual es modifica el Decret 66/1989, de 22 de juny de creació, composició i règim de funcionament de la Comissió de Personal de la CAIB BOIB núm. 073 de 2001

Per a més informació podeu descarregar el següent document