Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/05/2008

Decret 63/2008, de 30 de maig, de modificació dels Estatuts de la societat Parc Bit Desenvolupament, SA BOIB

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

Decret 63/2008, de 30 de maig, de modificació dels Estatuts de la societat Parc Bit Desenvolupament, SA BOIB Núm. 079 de 2008

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de dia 28 d'octubre de 2011, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat Parcbit Desenvolupament, SA BOIB Núm. 167 de 2011