Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/03/2018

Decret 6/2018, de 16 de març, pel qual es modifica el Decret 37/2015, de 22 de maig, d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

TREBALL

BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018

Afectat per:

Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020