Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

03/02/2012

Decret 6/2012, de 3 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana

LLENGUA

Decret 6/2012, de 3 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana BOIB núm. 019 de 2012

Afectat per:

Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana BOIB núm. 170 de 2012