Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

04/02/2011

Decret 6/2011, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa Carnet Jove a les Illes Balears

JOVENTUT

BOIB núm. 22 de 2011

Afectat per:

Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut BOIB núm. 84 de 2018