Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

27/01/2006

Decret 6/2006, de 27 de gener, pel qual es regula el procediment per a l'autorització de la transmissió d'instal·lacions de distribució d'electricitat

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 6/2006, de 27 de gener, pel qual es regula el procediment per a l'autorització de la transmissió d'instal·lacions de distribució d'electricitat BOIB núm. 015 de 2006