Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/02/2005

Decret 6/2005, de 25 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es nomena el senyor Joan Bosco Gomila i Barber i el senyor Antoni Mir i Vidal membres del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 6/2005, de 25 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es nomena el senyor Joan Bosco Gomila i Barber i el senyor Antoni Mir i Vidal membres del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears BOIB núm. 038 de 2005