Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/01/2005

Decret 6/2005, de 21 de gener, pel qual es crea el consell de seguretat alimentària de les Illes Balears i el Comitè Tècnic de Seguretat Alimentària de les Illes Balears

SALUT \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 6/2005, de 21 de gener, pel qual es crea el consell de seguretat alimentària de les Illes Balears i el Comitè Tècnic de Seguretat Alimentària de les Illes Balears BOIB Núm. 016 de 2005

Afectat per:

Decret 12/2013, de 5 d’abril, pel qual es creen el Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària i la Comissió de Coordinació Administrativa BOIB núm. 047 de 2013