Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

24/01/2003

Decret 6/2003, de 24 de gener, de declaració d'àrea de rehabilitació integrada de la ciutat d'Eivissa, a l'empara del Decret Autonòmic 76/2000, de 5 de maig de 2000, d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges i declaració d'àrees de rehabilitació integrada en les Illes Balears

HABITATGE \ TERRITORI I URBANISME

Decret 6/2003, de 24 de gener, de declaració d'àrea de rehabilitació integrada de la ciutat d'Eivissa, a l'empara del Decret Autonòmic 76/2000, de 5 de maig de 2000, d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges i declaració d'àrees de rehabilitació integrada en les Illes Balears BOIB núm. 14 de 2003