Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/12/2017

Decret 62/2017, de 22 de desembre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup I, com a representants de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 62/2017, de 22 de desembre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup I, com a representants de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 157 de 2017